2023 Fantasy PGA

2X Points

6/29/23 - Rocket Mortgage Classic Tournment Results:

<< PREVIOUS Tournament     ·     NEXT Tournament >>

Click here to sort by This Weeks Scores

Loading...
Handle YTD WK Hogan Nicklaus Player Ballesteros Watson Palmer Langer Nelson Miller Trevino Stewart
1) BobSki 1864 62 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Hatton
$ Kim
E Fleetwood
6 Harmon
$ Bradley
E Kisner
E Kim
E Poston
E English
E Rose
E Kuchar
E Simpson
$ Willett
E Day
E Herbert
E Woodland
E Clark
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
2) Grandpa Thom 1818 106 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
E Hatton
$ Homa
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
E Kisner
E Kim
E Kitayama
E English
30 Hadwin
E Kuchar
E Munoz
$ Willett
$ Champ
E Day
$ Todd
E Clark
40 Fowler
$ Frittelli
$ Ryder
3) Moron 1764 86 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Molinari
E Day
E Herbert
E Streelman
E Cink
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
3) Myboyblue 1764 100 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Kitayama
E Poston
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
E Molinari
E Simpson
$ Champ
E Day
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ Ghim
$ Ryder
5) CDILLEY 1740 52 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
6 Harmon
$ Davis
E Lee
E Kim
E Kitayama
E Rose
$ Spaun
E Molinari
E Simpson
$ Willett
E Day
E Herbert
$ Svensson
$ Frittelli
16 Glover
$ Hardy
$ Pan
6) Namtrah 1654 86 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
$ Homa
E Young
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
E Kisner
E Kim
E Montgomery
E English
E Rose
E Kuchar
E Pieters
$ Willett
$ Champ
E Day
E Streelman
E Clark
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
7) DonnieWheels 1619 52 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
6 Harmon
E Kisner
E Theegala
E Fox
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
$ Svensson
Q Thompson
$ Todd
E Clark
40 Fowler
$ NeSmith
$ van Rooyen
8) Nepsuh1 1618 70 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
E Pieters
E Day
E McCarthy
$ Svensson
E Clark
40 Fowler
E Putnam
$ Smalley
9) johnwitt 1613 70 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Power
E Scott
$ Straka
E McNealy
E Montgomery
E English
30 Hadwin
$ Bezuidenhout
$ Kirk
$ List
E Day
$ Palmer
$ Todd
E Clark
40 Fowler
$ Frittelli
$ Pan
10) Jack Lord 1612 86 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Lee
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Pieters
$ Willett
E Day
$ Palmer
E Streelman
E Cink
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
11) gsotiros 1606 92 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Henley
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
$ List
E Day
E McCarthy
$ Todd
40 Fowler
16 Glover
E Putnam
$ Smalley
12) Tommyt 18 1593 46 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
$ Im
$ Homa
E Horschel
E Fleetwood
6 Harmon
$ Hoge
E Kisner
E Hughes
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
E MacIntyre
E Simpson
E Day
E McCarthy
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ Ghim
$ Hardy
13) Dr Dan 07 1592 62 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Berger
6 Harmon
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
$ Ryder
14) Hose115 1570 46 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Fox
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Day
E Herbert
E McCarthy
E Clark
40 Fowler
$ Pan
E Putnam
15) Bulldogs 1569 62 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Henley
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
$ Willett
E Day
$ Palmer
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
15) NPA 1569 56 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
$ Matsuyama
E Burns
E Horschel
E Berger
E Fleetwood
$ Davis
$ Hoge
E Kim
E Poston
E English
E Mitchell
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Molinari
$ Champ
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Pan
E Vegas
17) RAZOR1 1566 92 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Straka
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
6 Noren
E Simpson
E Day
E Streelman
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
$ Pan
18) jcFedEx 1565 82 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
6 Harmon
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Grillo
E Mitchell
E Kuchar
6 Noren
$ Willett
$ Champ
E Day
$ Merritt
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
$ Hardy
19) War Admiral 1556 52 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
E Spieth
E Burns
$ Kim
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E Kitayama
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
$ Champ
E Day
$ Todd
40 Fowler
$ Ghim
E Putnam
E Vegas
20) Beers and Beaches 1540 92 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
$ Homa
E Young
E Berger
6 Harmon
E Kisner
E Scott
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
E Molinari
E Munoz
E Simpson
E Day
E Streelman
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ NeSmith
$ Ryder
21) TopDog 1523 82 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
$ Straka
E Fox
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Herbert
E McCarthy
$ Svensson
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
22) Team Coogan 1513 82 E Scheffler
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
6 Harmon
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
$ Spaun
6 Noren
E Pieters
E Simpson
E Herbert
$ Svensson
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Smalley
23) Nalu 1508 86 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Berger
E Connors
$ Straka
E Theegala
E Kim
E McNealy
E Grillo
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Simpson
$ Champ
E Day
$ Todd
40 Fowler
$ Frittelli
16 Glover
$ Pan
24) Hawkeye 1507 86 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
$ Matsuyama
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Wise
$ Davis
$ Straka
E McNealy
E Poston
E English
E Rose
E MacIntyre
E Molinari
$ Willett
E Day
Q Thompson
E Woodland
E Clark
40 Fowler
16 Glover
$ Ryder
24) nickmac2 1507 100 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Horschel
E Young
E Fleetwood
E Power
$ Bradley
E Scott
E Hughes
E McNealy
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Simpson
E Day
E Herbert
$ Svensson
E Clark
40 Fowler
E Putnam
$ Ryder
26) Choland 1495 116 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Henley
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Simpson
$ Champ
E Day
E Streelman
E Cink
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
26) Havaich 1495 70 E McIlroy
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Henley
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E Kitayama
E McNealy
30 Hadwin
$ Spaun
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E MacIntyre
E Day
E McCarthy
E Woodland
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
$ Ryder
28) GFY Rob 1489 56 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Connors
E Power
E Scott
E Theegala
E Fox
E Hughes
$ Pendrith
E Rose
$ Kirk
$ List
E MacIntyre
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Cink
E Clark
40 Fowler
16 Glover
29) gleasdon 1484 112 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
E Lee
E Theegala
E Kitayama
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Munoz
6 Noren
E Day
E McCarthy
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
29) grandkids 1484 62 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
6 Harmon
$ Bradley
E Kisner
E Montgomery
E Poston
E Grillo
E Mitchell
E Kuchar
E Molinari
$ Willett
E Day
E Streelman
$ Todd
E Cink
40 Fowler
16 Glover
$ Ryder
31) Madman golf 1483 70 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
$ Homa
E Horschel
E Berger
E Henley
$ Davis
$ Hoge
E Kim
$ Riley
E Grillo
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E Molinari
E Day
$ Kizzire
E McCarthy
E Cink
40 Fowler
E Putnam
E Vegas
32) Mike and Sil 1479 46 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Young
E Connors
E Fleetwood
$ Davis
E Theegala
E Kim
$ Riley
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
6 Noren
E Simpson
E Day
E McCarthy
E Woodland
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
33) PUMA 1478 92 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Hoge
E Scott
E Kim
E Kitayama
E Grillo
E Rose
E Kuchar
6 Noren
E Simpson
E Day
E Streelman
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
E Vegas
34) 3PUTTBOGEY 1475 36 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Spieth
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Bradley
$ Straka
E Kim
E McNealy
E Mitchell
$ Spaun
$ Kirk
E Kuchar
E Munoz
E McCarthy
$ Palmer
E Streelman
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ghim
E Putnam
35) Pinecrest Players 1472 112 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
6 Noren
E Day
E McCarthy
E Woodland
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
E Vegas
36) Barbo 1468 46 E McIlroy
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
E Lee
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
E Rose
$ List
6 Noren
E Simpson
E Day
$ Merritt
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
$ Mullinax
37) 2-STROKE PENALTY 1463 46 E Scheffler
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Kim
E Young
E Fleetwood
E Power
$ Davis
$ Hoge
E Kim
E McNealy
30 Hadwin
E Rose
$ List
E MacIntyre
E Pieters
E Day
$ Merritt
$ Todd
16 Glover
$ Hardy
$ Pan
E Putnam
38) Gino 7 1450 86 E Scheffler
E Fitzpatrick
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E MacIntyre
E Simpson
E Day
E Streelman
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
39) THEOL 1448 6 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E Rose
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E Kuchar
$ Willett
E McCarthy
E Streelman
E Woodland
$ Dahman
$ NeSmith
$ Pan
$ Smalley
40) Bartco 1444 40 E Scheffler
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
E Hatton
$ Kim
E Berger
E Henley
$ Bradley
E Scott
E Kim
E Montgomery
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
E Molinari
E Simpson
$ Champ
$ Kizzire
$ Todd
E Clark
40 Fowler
$ Frittelli
$ Hardy
41) Coleball 1442 100 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Matsuyama
E Spieth
$ Homa
E Young
E Berger
E Fleetwood
$ Davis
E Scott
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
$ List
E Molinari
E Day
E McCarthy
$ Todd
E Cink
40 Fowler
$ Frittelli
$ Hardy
42) Caledonia Dreamin 1441 106 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Spieth
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
E Pieters
$ Willett
E Day
E Herbert
Q Thompson
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Smalley
43) RRTR 1440 76 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E English
E Rose
$ Kirk
$ List
$ Willett
E Day
$ Svensson
$ Todd
E Clark
40 Fowler
E Putnam
$ Ryder
44) Never Convicted 1437 46 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
$ Bradley
$ Straka
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
E Munoz
6 Noren
E Pieters
E McCarthy
$ Svensson
Q Thompson
E Clark
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
45) Billy Earp 1434 98 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
E Rose
E Molinari
6 Noren
E Simpson
$ Champ
$ Palmer
E Streelman
40 Fowler
16 Glover
$ Griffin
$ Pan
46) Birdie Boy 1429 76 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
6 Harmon
$ Bradley
$ Hoge
E McNealy
$ Riley
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
E Munoz
$ Willett
$ Champ
$ Kizzire
$ Todd
E Clark
40 Fowler
$ Ryder
$ Smalley
46) Johnny O 1429 36 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E English
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
$ List
E Day
E McCarthy
$ Svensson
$ Dahman
$ Pan
E Putnam
E Vegas
48) The Lot 1422 106 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Connors
E Fleetwood
$ Hoge
$ Straka
E Fox
E Kim
30 Hadwin
Q Stallings
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E Herbert
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Ryder
49) Seamus Oshea 1417 46 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
$ Matsuyama
E Burns
$ Kim
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
E Scott
E Kim
E Kitayama
E Grillo
Q Stallings
E MacIntyre
6 Noren
E Simpson
E Day
$ Kizzire
$ Todd
E Cink
40 Fowler
$ Frittelli
E Vegas
50) Ryan Pohle 2 1414 42 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Hatton
$ Homa
E Connors
6 Harmon
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
$ List
6 Noren
E Day
E Herbert
$ Todd
E Clark
$ Dahman
E Putnam
$ Ryder
51) Skull & Crossbones 1413 128 $ Thomas
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
$ Matsuyama
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
$ Davis
E Hughes
E Poston
E Grillo
30 Hadwin
6 Noren
E Simpson
$ Willett
$ Champ
E Day
E Streelman
40 Fowler
16 Glover
$ Pan
$ van Rooyen
52) FAT BASTARD 1406 76 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Scott
E Montgomery
E Poston
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
6 Noren
E Pieters
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ Frittelli
$ NeSmith
53) HA! 1403 70 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
$ Matsuyama
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Power
E Lee
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Kuchar
E Day
E Herbert
Q Thompson
E Clark
40 Fowler
$ Ryder
E Vegas
54) Johnny Snags 1400 100 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Henley
$ Hoge
E Kisner
E Kim
E McNealy
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Molinari
E Simpson
E Day
$ Palmer
$ Todd
40 Fowler
$ Ghim
$ Pan
E Putnam
54) OPA 1400 70 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
$ Im
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
E Mitchell
E Kuchar
$ List
$ Willett
E Day
E Streelman
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ Ryder
E Vegas
56) HAPPY GOLF 1397 70 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Wise
$ Hoge
E Scott
E Fox
E Kim
E Rose
Q Stallings
E Kuchar
E Molinari
E Munoz
E Day
E Streelman
Q Thompson
E Cink
40 Fowler
$ Hardy
E Vegas
56) Lineman 1397 106 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Lowry
E Lee
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
E Kuchar
$ List
6 Noren
$ Champ
E McCarthy
E Streelman
E Clark
40 Fowler
$ Pan
$ Ryder
58) Iron Inn 1386 46 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
$ Im
E Burns
E Horschel
E Fleetwood
E Power
E Kisner
E Lee
E Kim
E Poston
30 Hadwin
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E MacIntyre
E McCarthy
$ Palmer
E Woodland
E Clark
$ Dahman
16 Glover
$ van Rooyen
58) PatD 1386 92 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
E Burns
E Young
E Berger
6 Harmon
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E McNealy
E English
Q Stallings
E Kuchar
E Molinari
E Simpson
E McCarthy
E Streelman
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
$ van Rooyen
60) snotnose 1383 112 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Matsuyama
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Berger
6 Harmon
$ Straka
E Theegala
E Kitayama
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ List
6 Noren
$ Kizzire
E McCarthy
$ Merritt
E Clark
40 Fowler
$ Mullinax
$ Ryder
61) The Cat 1375 52 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Fox
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E Herbert
E McCarthy
$ Dahman
40 Fowler
$ Mullinax
E Putnam
62) Burksball 1374 122 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
E Young
E Berger
6 Harmon
$ Davis
E Theegala
E Kim
E Poston
E English
30 Hadwin
$ List
E Simpson
$ Willett
$ Champ
E Day
$ Merritt
40 Fowler
16 Glover
$ Smalley
$ van Rooyen
63) Banjo the Dawg 1373 70 E Scheffler
E Fitzpatrick
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E McNealy
E English
E Rose
E Kuchar
$ List
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
64) UncleMeat 1372 46 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
$ Matsuyama
E Burns
$ Homa
E Berger
6 Harmon
E Kisner
E Theegala
E Montgomery
E Poston
E English
E Grillo
E MacIntyre
E Molinari
E Simpson
$ Champ
E Streelman
E Woodland
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
64) xxxxxxxxSELLI31xxxxxxxx 1372 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Power
$ Straka
E Theegala
E Kim
E Poston
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E McCarthy
$ Svensson
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
$ Mullinax
66) Santo's Squad 1371 106 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Connors
6 Harmon
$ Hoge
$ Straka
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
$ List
E Pieters
$ Kizzire
E McCarthy
E Woodland
40 Fowler
$ Griffin
$ Mullinax
E Vegas
67) Bent 2-Iron 1365 76 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Kim
E Young
6 Harmon
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E Poston
$ Riley
E English
E Mitchell
E Kuchar
$ List
E Simpson
E Day
E Herbert
$ Palmer
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
68) POCKETACES 1363 116 $ Thomas
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Henley
$ Bradley
E Lee
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
$ Willett
E Day
E McCarthy
$ Palmer
E Clark
40 Fowler
16 Glover
E Putnam
69) HeathMoorPark Land 1361 86 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Lowry
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Poston
E English
E Mitchell
E Kuchar
$ List
$ Willett
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Clark
40 Fowler
16 Glover
$ Ryder
70) Mr Rudy 1360 16 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
$ Homa
E Young
E Berger
E Connors
E Kisner
E Scott
E Fox
E Kitayama
E Rose
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Molinari
$ Champ
$ Palmer
E Streelman
E Clark
16 Glover
$ Hardy
E Vegas
71) Greg Norman 1358 46 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
E Hovland
$ Matsuyama
$ Kim
E Young
E Fleetwood
E Power
E Kisner
$ Hoge
E Kitayama
E Poston
E Mitchell
E Rose
E Pieters
E Simpson
$ Willett
E Day
E McCarthy
$ Palmer
$ Dahman
16 Glover
$ Griffin
E Putnam
71) Nepsuh2 1358 82 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Kim
E Young
6 Harmon
E Lowry
$ Hoge
$ Straka
E Kim
E Poston
E Rose
Q Stallings
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Day
E McCarthy
Q Thompson
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
71) Old Greek 1358 86 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Berger
E Power
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E Kitayama
E English
E Rose
$ Kirk
E MacIntyre
$ Willett
$ Merritt
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
E Putnam
E Vegas
74) Brookbillys 1356 70 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Connors
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Munoz
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
$ Ryder
75) LittleNene 1355 58 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
$ Im
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E Poston
E Mitchell
Q Stallings
$ Kirk
6 Noren
$ Willett
E Herbert
E McCarthy
$ Todd
$ Ghim
16 Glover
$ Griffin
$ Hardy
76) ATLiens 1353 106 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
E McCarthy
Q Thompson
E Clark
40 Fowler
$ Hardy
$ Smalley
76) Santo's Squad, Too 1353 0 E Scheffler
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
$ Im
E Hatton
E Young
E Connors
E Henley
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E McNealy
E English
E Rose
$ Kirk
E Molinari
$ Willett
E Day
E McCarthy
$ Todd
$ Dahman
E Putnam
$ Ryder
$ van Rooyen
78) Far from Par 1344 86 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
$ Spaun
E Kuchar
E Simpson
$ Willett
E Day
$ Todd
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
E Putnam
$ Ryder
78) Luca's 25 1344 82 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
80) Boozehound13 1343 98 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Hatton
$ Homa
6 Harmon
E Henley
$ Hoge
$ Straka
E Kitayama
E Poston
E Mitchell
Q Stallings
E Kuchar
E Molinari
6 Noren
E Herbert
$ Svensson
$ Todd
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
$ Pan
81) TONY $ 1342 76 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Fox
E Kim
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
E Munoz
6 Noren
E Herbert
E McCarthy
$ Svensson
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Smalley
82) C&J 1341 22 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Fleetwood
6 Harmon
E Kisner
E Scott
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
E Munoz
$ Willett
E Day
$ Merritt
E Woodland
E Clark
16 Glover
$ NeSmith
E Vegas
82) LERCH 1341 62 E McIlroy
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Matsuyama
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
$ Davis
E Kisner
E Kitayama
E Poston
E Grillo
E Rose
$ List
6 Noren
E Pieters
$ Champ
$ Kizzire
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Pan
E Putnam
82) Rocco's 25 1341 30 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
E Hovland
$ Im
$ Kim
E Young
E Fleetwood
E Power
$ Bradley
$ Straka
E Kitayama
E Montgomery
30 Hadwin
Q Stallings
E Kuchar
$ List
E Simpson
E Herbert
E McCarthy
Q Thompson
$ Dahman
$ Mullinax
$ Ryder
$ Smalley
85) Wyn 1340 82 E McIlroy
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Spieth
$ Homa
E Horschel
6 Harmon
E Lowry
E Kisner
$ Straka
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
E Streelman
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Ghim
E Vegas
86) Honka 1339 76 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
$ Matsuyama
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kitayama
$ Riley
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
E Munoz
E Simpson
E McCarthy
E Streelman
$ Todd
40 Fowler
$ Griffin
$ Mullinax
$ Ryder
87) B1GMan 1338 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
$ Im
$ Homa
E Young
E Lowry
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
$ Riley
E Grillo
E Rose
$ Kirk
E Munoz
E Simpson
E Day
E McCarthy
Q Thompson
40 Fowler
$ Mullinax
E Putnam
$ Ryder
88) JDZ 1337 70 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Henley
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E MacIntyre
$ Champ
E Day
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Pan
$ van Rooyen
89) Bull 1335 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Fox
E Kim
E Rose
$ Spaun
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Day
E Herbert
E McCarthy
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Ryder
90) Fedex Joe 1333 76 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Henley
E Kisner
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
$ List
6 Noren
E Day
$ Kizzire
$ Palmer
40 Fowler
$ Frittelli
$ Mullinax
E Putnam
91) Northside Sox Fan 1332 62 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Henley
$ Davis
E Scott
E Kim
E McNealy
E English
E Rose
$ Kirk
E Munoz
6 Noren
$ Champ
$ Palmer
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
$ van Rooyen
92) Nude Knob 1331 76 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kitayama
E Montgomery
E Grillo
E Rose
E Kuchar
6 Noren
E Pieters
E Day
$ Palmer
E Streelman
40 Fowler
$ Griffin
$ Pan
$ Ryder
93) mountain girl 1330 100 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Connors
E Lowry
$ Bradley
$ Straka
E Fox
$ Riley
E English
30 Hadwin
E Kuchar
$ List
$ Willett
E Day
$ Palmer
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ Hardy
$ van Rooyen
94) Savage 1329 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Power
$ Bradley
$ Straka
E Fox
E Kim
E Grillo
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
E Day
$ Palmer
$ Todd
40 Fowler
$ Hardy
$ Pan
E Putnam
95) Dr. Rahmolous 1327 56 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Kim
E Henley
E Lowry
E Lee
E Theegala
E Hughes
E Kim
E English
Q Stallings
$ List
E MacIntyre
E Pieters
E Day
$ Palmer
Q Thompson
40 Fowler
$ Ghim
16 Glover
$ Ryder
96) pat1010 1323 86 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E MacIntyre
E Day
$ Todd
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Ryder
E Vegas
97) Moe Money 1322 76 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Lowry
$ Davis
E Scott
E Hughes
E McNealy
E English
$ Spaun
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Day
E Herbert
$ Svensson
$ Dahman
40 Fowler
$ van Rooyen
E Vegas
98) Gusteau's Golfers 1320 30 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
E Kisner
E Theegala
E Hughes
E Montgomery
E Mitchell
$ Spaun
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
$ Svensson
$ Todd
E Woodland
$ Dahman
$ NeSmith
$ van Rooyen
E Vegas
99) One Life to LIV 1319 46 E Scheffler
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Lowry
E Power
E Lee
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E English
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E McCarthy
Q Thompson
$ Dahman
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
99) The 89ers 1319 98 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
6 Harmon
$ Bradley
$ Hoge
E Hughes
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
E Munoz
6 Noren
$ Kirk
E Day
$ Todd
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
$ Griffin
101) 2pomskypups 1317 92 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Spieth
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Wise
$ Hoge
E Kisner
E Hughes
E Kim
E Grillo
Q Stallings
$ List
6 Noren
E Simpson
E Herbert
$ Kizzire
$ Todd
40 Fowler
16 Glover
$ Pan
$ Smalley
102) Dsotiros 1316 92 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E McNealy
E Poston
E Grillo
Q Stallings
$ List
6 Noren
$ Willett
$ Champ
E McCarthy
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Pan
$ Ryder
103) Longhorn Jim 1315 98 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
E Kisner
E Kim
$ Riley
E Grillo
E Rose
E Kuchar
6 Noren
E Simpson
E Day
$ Palmer
$ Todd
E Cink
40 Fowler
16 Glover
$ Mullinax
104) dberliant 1312 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Scott
E Fox
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E Herbert
$ Svensson
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Smalley
104) My Winning Wiener 1312 0 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Poston
E Rose
$ Spaun
$ Bezuidenhout
E Kuchar
$ Willett
E Day
Q Thompson
E Woodland
$ Hardy
$ NeSmith
E Putnam
$ Smalley
106) Naples Rob 1310 92 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Im
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Berger
6 Harmon
$ Hoge
E Scott
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Rose
$ List
E Pieters
$ Willett
E Day
$ Palmer
E Streelman
E Cink
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
107) Tiger 23 1309 30 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
E Simpson
$ Willett
E Day
$ Todd
E Woodland
$ Dahman
$ Frittelli
E Putnam
$ Ryder
108) Munch 1304 0 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Matsuyama
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Connors
E Fleetwood
$ Bradley
E Theegala
E Kim
$ Riley
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Munoz
E Simpson
$ Champ
E McCarthy
$ Svensson
$ Mullinax
$ Pan
$ Smalley
E Vegas
109) Andy Reid 1303 112 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Matsuyama
E Spieth
E Burns
E Young
6 Harmon
E Power
$ Bradley
$ Straka
E Fox
E Kim
30 Hadwin
E Rose
E MacIntyre
6 Noren
E Pieters
E Day
E McCarthy
Q Thompson
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
110) No2Chips 1293 76 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Lowry
E Power
$ Bradley
$ Hoge
E Fox
E Kim
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Munoz
6 Noren
E Day
E Herbert
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ van Rooyen
111) HA! HA! 1292 58 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
E Lee
E Fox
E Kim
E Rose
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E Kuchar
6 Noren
E Day
$ Svensson
Q Thompson
$ Dahman
16 Glover
$ Mullinax
$ van Rooyen
112) Neonmanaplayer 1291 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Wise
$ Bradley
$ Davis
E Kim
E Kitayama
E Rose
Q Stallings
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
$ Champ
E Day
$ Palmer
$ Dahman
40 Fowler
$ Ghim
$ Ryder
112) SugarStone 1291 86 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
$ Matsuyama
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E McNealy
E English
E Grillo
$ Bezuidenhout
E Molinari
E Munoz
$ Champ
E Day
E Streelman
40 Fowler
16 Glover
$ Mullinax
$ Ryder
114) Col Nathan R. Jessup USMC 1288 76 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
6 Harmon
E Scott
E Theegala
E Kim
$ Riley
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E Simpson
$ Willett
E Day
E McCarthy
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
E Vegas
115) DogTop 1287 30 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
$ Im
E Burns
$ Homa
E Power
E Wise
$ Bradley
$ Hoge
E Montgomery
$ Riley
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Kuchar
E MacIntyre
E Herbert
$ Merritt
Q Thompson
E Clark
$ Dahman
$ Hardy
$ Smalley
116) ForePlay 1285 86 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
$ Homa
E Young
E Berger
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Hughes
E Kim
E English
E Grillo
$ Bezuidenhout
E Simpson
$ Willett
$ Champ
$ Svensson
E Woodland
E Cink
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
117) DKNJ 1284 46 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kim
$ Pendrith
E Rose
$ Kirk
$ List
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
$ Dahman
$ Frittelli
16 Glover
$ van Rooyen
118) Topclaw 1278 40 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Henley
E Kisner
E Scott
E Kim
E Kitayama
E English
E Rose
$ Kirk
E Pieters
$ Willett
$ Champ
$ Kizzire
E Streelman
40 Fowler
$ Ghim
$ Pan
$ van Rooyen
119) Dugger Bergy 1275 100 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Power
E Lee
E Theegala
E McNealy
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
E Simpson
$ Willett
E Day
E McCarthy
$ Svensson
40 Fowler
$ Griffin
$ Pan
$ Ryder
120) TamboWeenies 1274 36 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Power
$ Davis
E Theegala
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E Munoz
6 Noren
E Day
E Herbert
Q Thompson
$ Dahman
$ NeSmith
$ Ryder
$ van Rooyen
121) A.J.B.K. 1271 36 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Lowry
$ Straka
E Theegala
E McNealy
$ Riley
E Mitchell
$ Spaun
$ Kirk
E Molinari
E Simpson
$ Champ
E McCarthy
$ Palmer
E Clark
$ Dahman
$ Pan
$ Ryder
121) VITI 1271 56 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Lowry
$ Hoge
E Scott
E Kim
E McNealy
E English
Q Stallings
$ Kirk
$ List
E Pieters
$ Champ
E Day
$ Palmer
E Cink
40 Fowler
16 Glover
E Putnam
123) Solarkat 1267 70 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
$ Im
E Burns
$ Homa
E Berger
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E McNealy
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
E Molinari
$ Willett
E Day
E McCarthy
$ Palmer
40 Fowler
$ Frittelli
$ NeSmith
$ Ryder
124) Steel Champs 1264 70 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Berger
E Connors
$ Bradley
E Theegala
E Fox
E Montgomery
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E MacIntyre
E Day
E McCarthy
Q Thompson
E Clark
40 Fowler
$ NeSmith
$ Ryder
125) Kessem 1262 70 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
E Kisner
E Scott
E Hughes
E McNealy
E English
E Rose
$ List
E Molinari
E Simpson
$ Champ
E Day
$ Todd
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
E Vegas
126) jumbo823 1261 106 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Connors
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
6 Noren
E Simpson
$ Willett
E Day
$ Kizzire
E Woodland
40 Fowler
$ Frittelli
E Putnam
E Vegas
127) Mr. Haney 1258 86 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
$ Hoge
E Hughes
E Kim
E Rose
$ Spaun
E Molinari
E Munoz
$ Willett
$ Champ
E Day
E Woodland
E Cink
40 Fowler
16 Glover
$ NeSmith
128) Par Nun 1256 122 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E Kitayama
E Montgomery
E Grillo
30 Hadwin
E Kuchar
E Pieters
$ Willett
$ Champ
E Day
$ Palmer
40 Fowler
16 Glover
$ Mullinax
E Putnam
129) BDH 1252 106 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
E Young
E Berger
E Henley
E Kisner
E Scott
E Kim
E Kitayama
E English
30 Hadwin
$ List
6 Noren
E Pieters
$ Champ
E Day
$ Svensson
40 Fowler
$ Frittelli
$ Ryder
$ van Rooyen
129) UncleTMoney 1252 40 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Connors
E Henley
$ Bradley
$ Straka
E Hughes
E Kim
E English
E Mitchell
$ Kirk
E MacIntyre
E Pieters
$ Champ
$ Palmer
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ Ghim
E Putnam
131) Mando 1246 52 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Matsuyama
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Wise
$ Hoge
$ Straka
E Kitayama
E Poston
E Rose
Q Stallings
$ List
E Molinari
E Simpson
E Day
E Herbert
E Woodland
E Cink
16 Glover
$ NeSmith
E Putnam
132) $peedy 1240 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Power
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E McNealy
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Simpson
$ Willett
$ Champ
E Day
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
E Vegas
132) Rita’s boys !!!!! 1240 36 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E McNealy
30 Hadwin
$ Spaun
$ Bezuidenhout
E Kuchar
$ Willett
$ Champ
$ Merritt
$ Palmer
$ Frittelli
$ NeSmith
$ Ryder
$ van Rooyen
134) Albatross 1239 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
6 Noren
E Simpson
E Day
E McCarthy
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Ryder
E Vegas
134) Drunk on Scotch 1239 100 $ Thomas
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Wise
$ Bradley
E Scott
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
Q Stallings
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Pieters
E Day
E McCarthy
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ Frittelli
$ Ryder
134) Gaspasser 1239 6 E McIlroy
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Kim
E Young
E Connors
E Fleetwood
$ Bradley
E Scott
E Hughes
E Kim
E Grillo
$ Pendrith
$ Kirk
6 Noren
E Simpson
$ Champ
$ Palmer
E Streelman
$ Griffin
E Putnam
E Clark
$ Ghim
134) Pat Kelly 1239 56 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Lowry
E Kisner
E Theegala
E Kim
E McNealy
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
$ Willett
$ Champ
$ Palmer
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
138) Big Dummy 1234 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Power
E Lee
E Theegala
E Kitayama
E Poston
E Mitchell
Q Stallings
$ Kirk
6 Noren
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Cink
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
139) Cactus Pat 1233 100 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ List
E Simpson
$ Champ
$ Merritt
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ Frittelli
E Vegas
140) $nowman 1230 122 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E McCarthy
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
140) Dmo82 1230 12 E Scheffler
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
$ Im
E Burns
$ Homa
E Connors
6 Harmon
$ Hoge
E Theegala
E Poston
$ Riley
$ Pendrith
Q Stallings
$ Kirk
E Munoz
6 Noren
E McCarthy
$ Svensson
$ Todd
$ Dahman
$ NeSmith
E Putnam
$ Smalley
142) Ryan Pohle 1 1228 82 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Lee
E McNealy
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
6 Noren
E Day
E McCarthy
Q Thompson
E Clark
40 Fowler
$ Smalley
E Vegas
143) JGA 1226 6 E McIlroy
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Wise
$ Bradley
$ Straka
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E MacIntyre
$ Willett
$ Kizzire
E McCarthy
$ Todd
$ Dahman
$ Frittelli
$ Mullinax
$ Ryder
144) MoTown Mimi 1219 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Connors
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
$ Spaun
$ Kirk
E Kuchar
$ List
E McCarthy
$ Todd
E Woodland
E Cink
E Clark
40 Fowler
$ Ryder
145) BRISTOL 1218 30 E Scheffler
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Fleetwood
$ Hoge
E Kisner
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
$ Spaun
$ Kirk
$ List
E Simpson
$ Svensson
Q Thompson
$ Todd
E Clark
$ Griffin
$ NeSmith
$ Ryder
146) Goose 1212 40 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Horschel
$ Kim
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
$ Davis
E Kitayama
E McNealy
E Rose
Q Stallings
E Pieters
E Simpson
$ Willett
$ Champ
$ Merritt
E Streelman
E Cink
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
147) Arnie & Jack 1209 36 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
E Burns
E Hatton
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Kitayama
E Poston
E English
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
$ Svensson
$ Todd
$ Dahman
$ Frittelli
$ NeSmith
$ Smalley
148) CODYL 1208 16 E McIlroy
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Spieth
E Burns
E Young
E Berger
E Wise
$ Hoge
E Kisner
E Fox
E Kim
E English
E Rose
$ Kirk
$ List
$ Willett
$ Champ
E Day
E Herbert
16 Glover
$ Pan
$ van Rooyen
E Vegas
148) Flood2023 1208 30 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
E Burns
E Horschel
E Berger
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Montgomery
E Poston
E Mitchell
$ Spaun
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E MacIntyre
E Day
E McCarthy
$ Svensson
$ Mullinax
$ NeSmith
$ Ryder
$ Smalley
150) Clark Griswold 1205 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Hovland
E Burns
$ Homa
E Berger
E Connors
E Kisner
E Scott
E Kim
E McNealy
E English
E Rose
E Munoz
6 Noren
E Simpson
E Day
E Herbert
$ Palmer
E Cink
40 Fowler
$ van Rooyen
E Vegas
151) Dr. Finesse 1204 86 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E Pieters
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Cink
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
151) TamboGenie 1204 46 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
E Hovland
$ Homa
E Horschel
E Berger
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
$ Todd
E Woodland
40 Fowler
$ NeSmith
$ Ryder
$ van Rooyen
153) Breaking 110 1201 70 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Lowry
$ Davis
E Theegala
E Kim
E Poston
E English
E Grillo
$ Bezuidenhout
E Simpson
$ Willett
$ Champ
E Day
E Streelman
40 Fowler
$ Frittelli
$ Mullinax
E Vegas
153) Jughead Peters 1201 30 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Power
E Lee
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Munoz
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Clark
$ Frittelli
$ Hardy
$ Ryder
153) My Favorite Fairportian 1201 72 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Spieth
$ Kim
E Young
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Munoz
6 Noren
E McCarthy
$ Svensson
$ Todd
E Clark
$ Dahman
E Putnam
$ Ryder
156) BobbyC 1198 6 E McIlroy
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Kim
6 Harmon
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E McNealy
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Kuchar
$ Willett
E McCarthy
Q Thompson
$ Todd
E Clark
$ Hardy
$ Smalley
$ van Rooyen
157) SLes1 1197 72 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Young
E Connors
6 Harmon
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
$ List
6 Noren
E Pieters
$ Todd
$ Palmer
$ Svensson
$ Dahman
$ NeSmith
$ Ryder
$ van Rooyen
158) Fwg driver 1192 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E McNealy
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
$ List
E Pieters
E Day
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
$ Hardy
E Putnam
E Vegas
159) cobra 1189 0 E McIlroy
E Cantlay
E Fitzpatrick
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Lowry
E Scott
E Theegala
E Kitayama
$ Riley
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Munoz
E Simpson
E Day
$ Kizzire
$ Palmer
E Cink
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ryder
160) **Ben Gardner** 1182 36 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Scott
E Kim
$ Riley
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Simpson
E Day
$ Merritt
$ Palmer
E Cink
$ Frittelli
$ Griffin
E Vegas
160) Tucker 1182 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Berger
6 Harmon
$ Davis
E Lee
E Poston
$ Riley
E Rose
Q Stallings
$ Kirk
$ List
E MacIntyre
$ Palmer
$ Svensson
Q Thompson
40 Fowler
$ Pan
$ Smalley
E Vegas
162) Digger 1180 40 E McIlroy
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Wise
$ Bradley
E Scott
E Kim
E Montgomery
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Molinari
$ Champ
E Day
E Streelman
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
$ Hardy
162) TexAss 1180 106 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Berger
6 Harmon
$ Hoge
E Theegala
E Kim
$ Riley
30 Hadwin
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
E Molinari
E Pieters
E Day
$ Merritt
$ Svensson
40 Fowler
$ Griffin
$ Mullinax
$ van Rooyen
164) KBAVS 1179 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E Herbert
E McCarthy
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
165) Big Iron 1175 22 E Scheffler
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E McNealy
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Kuchar
$ Palmer
$ Svensson
$ Todd
E Cink
$ Dahman
$ Ghim
16 Glover
165) ns32 1175 46 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Lowry
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
6 Noren
$ Kirk
E Day
E Herbert
E McCarthy
E Clark
40 Fowler
E Putnam
E Vegas
167) Snapper60 1174 46 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
$ Riley
E English
30 Hadwin
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Molinari
$ Kizzire
$ Svensson
E Woodland
E Clark
16 Glover
$ Hardy
$ NeSmith
168) Kessdaddy 1173 86 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
E Scott
E Theegala
E Hughes
E Kitayama
E English
E Rose
$ List
E Pieters
E Simpson
$ Champ
$ Palmer
Q Thompson
40 Fowler
16 Glover
$ Hardy
$ Ryder
169) The Ark Knight 1171 100 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Connors
E Lowry
$ Bradley
$ Davis
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Simpson
$ Champ
E Day
$ Palmer
E Clark
$ Dahman
40 Fowler
$ Ghim
170) Fennessey 1169 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E McNealy
E Grillo
E Rose
E Kuchar
E Molinari
E Simpson
E Day
Q Thompson
E Woodland
E Cink
40 Fowler
E Putnam
$ Ryder
171) Lugags76 1168 70 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Fleetwood
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
E Kuchar
E MacIntyre
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
$ Frittelli
$ NeSmith
$ Ryder
172) MSin 1162 116 $ Thomas
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Spieth
$ Homa
E Horschel
E Lowry
E Power
E Scott
E Theegala
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
E Molinari
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Cink
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
173) SLes2 1160 36 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Connors
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Fox
E Kitayama
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Clark
$ NeSmith
E Putnam
$ Ryder
174) Desmond 1158 70 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Lowry
E Power
E Kisner
E Theegala
E Fox
E Montgomery
E Rose
Q Stallings
$ Kirk
E MacIntyre
E Pieters
E McCarthy
Q Thompson
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
175) Six Pack 1157 116 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Simpson
$ Willett
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Cink
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
176) Bolekto21 1156 106 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Power
E Wise
E Scott
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
$ Pendrith
$ Kirk
6 Noren
$ Willett
E Day
$ Svensson
$ Todd
E Cink
$ Dahman
40 Fowler
$ Hardy
177) eclark 1155 100 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Henley
E Wise
$ Straka
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ List
E Pieters
$ Champ
$ Kizzire
$ Palmer
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ van Rooyen
178) Moonlight 1150 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Power
$ Davis
E Theegala
E Kim
$ Riley
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E MacIntyre
$ Willett
$ Champ
$ Palmer
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ NeSmith
$ van Rooyen
178) Sil and Mike 1150 6 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
$ List
6 Noren
E Simpson
$ Champ
E McCarthy
E Woodland
E Clark
$ Hardy
$ NeSmith
$ Smalley
180) Shot Maker 1146 100 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Henley
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
E Kuchar
E Molinari
E Simpson
E Day
E McCarthy
$ Palmer
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
E Vegas
181) Bigred 1144 76 E Scheffler
30 Morikawa
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Henley
E Lowry
$ Hoge
E Kisner
E Hughes
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
$ Champ
E Streelman
$ Todd
40 Fowler
$ Frittelli
E Putnam
$ Ryder
182) Stewie 1142 6 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Fleetwood
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Rose
Q Stallings
$ Kirk
$ List
6 Noren
$ Palmer
$ Todd
E Woodland
$ Dahman
$ NeSmith
E Putnam
$ van Rooyen
183) Kegger 1139 116 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
$ Matsuyama
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Kisner
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Pieters
$ Champ
E Day
$ Palmer
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
$ van Rooyen
184) Kevin Red 1137 86 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Burns
E Young
E Connors
E Henley
$ Davis
E Theegala
E Kim
E Poston
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
E Simpson
$ Willett
$ Merritt
$ Palmer
$ Todd
E Cink
40 Fowler
16 Glover
E Putnam
184) Luisrivero73 1137 40 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
$ Im
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Wise
$ Bradley
$ Davis
E Kim
E McNealy
E Grillo
E Mitchell
$ Kirk
$ List
E Simpson
E Day
$ Todd
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Ryder
E Vegas
186) dan_timberline 1136 30 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
$ Im
E Burns
$ Homa
E Connors
E Power
$ Hoge
$ Straka
E Poston
$ Riley
30 Hadwin
Q Stallings
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Munoz
E Day
E Herbert
$ Palmer
E Clark
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ryder
186) John Sr 1136 40 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Connors
E Fleetwood
$ Davis
E Scott
E Fox
E Kim
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
$ List
E Simpson
$ Champ
E Day
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ van Rooyen
E Vegas
188) KB not @ Pa’s 1129 36 $ Thomas
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
$ Matsuyama
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Lowry
E Kisner
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Simpson
E Day
E McCarthy
E Streelman
E Clark
$ Pan
$ Ryder
E Vegas
189) TINY Post42 1128 36 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
E Lee
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Rose
Q Stallings
$ List
6 Noren
$ Willett
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Clark
$ Pan
$ Ryder
E Vegas
190) Wiggles 1124 100 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
$ Matsuyama
E Hatton
$ Homa
E Fleetwood
E Berger
$ Bradley
E Theegala
E Fox
E Kim
30 Hadwin
$ Spaun
E Molinari
E Pieters
E Simpson
E Day
$ Kizzire
$ Palmer
40 Fowler
$ Frittelli
$ Griffin
$ Pan
191) Dbq34031 1114 40 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Connors
$ Davis
E Scott
E McNealy
E Poston
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
E Molinari
$ Willett
$ Champ
E Streelman
$ Todd
E Cink
40 Fowler
$ Hardy
$ NeSmith
191) Inbriated 1114 40 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
$ Im
E Horschel
E Young
E Berger
E Connors
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Simpson
E Streelman
$ Todd
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ NeSmith
$ van Rooyen
193) Fore Play 1108 46 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
E Hovland
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Berger
6 Harmon
$ Bradley
E Theegala
E McNealy
$ Riley
E Mitchell
$ Spaun
$ Kirk
E MacIntyre
E Simpson
E Day
Q Thompson
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ Ryder
$ van Rooyen
194) Nickmac1 1107 36 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kim
30 Hadwin
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
E Molinari
$ Willett
E Day
E Herbert
E Streelman
$ Ghim
$ Hardy
$ Mullinax
E Putnam
195) Boo Vidinich 1104 76 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
$ Matsuyama
E Burns
E Horschel
E Henley
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Fox
E Kitayama
E Rose
$ Spaun
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Herbert
$ Svensson
Q Thompson
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
$ Ryder
195) Joe S. 1104 6 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Berger
E Lowry
$ Hoge
E Kisner
E Hughes
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
$ List
6 Noren
E McCarthy
$ Svensson
Q Thompson
E Clark
$ Mullinax
E Putnam
$ Ryder
197) BunkerRake2 1103 70 E Rahm
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
$ Im
E Burns
$ Kim
E Connors
E Fleetwood
$ Davis
E Theegala
E Poston
$ Riley
30 Hadwin
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
$ List
E Herbert
E McCarthy
$ Merritt
E Cink
40 Fowler
$ Frittelli
$ Hardy
198) Mickey Mouse 1098 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Wise
$ Davis
E Kisner
E Kim
E Poston
E English
Q Stallings
$ Bezuidenhout
6 Noren
$ Willett
$ Champ
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
$ Pan
$ van Rooyen
E Vegas
199) BunkerRake 1093 70 E McIlroy
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Kim
E Young
E Connors
E Fleetwood
E Kisner
E Theegala
E Poston
$ Riley
30 Hadwin
E Mitchell
E Kuchar
$ List
$ Willett
$ Champ
E McCarthy
$ Todd
E Cink
40 Fowler
$ Frittelli
$ NeSmith
200) luigi 1092 40 $ Thomas
E Fitzpatrick
E Schauffle
$ Im
E Spieth
E Burns
E Hatton
E Berger
E Lowry
$ Davis
E Theegala
E Hughes
E McNealy
E Grillo
Q Stallings
$ Kirk
E MacIntyre
E Munoz
$ Champ
E Day
E McCarthy
40 Fowler
$ Griffin
E Putnam
E Vegas
201) Diamond Jim 1087 62 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E English
E Mitchell
$ Bezuidenhout
6 Noren
$ Willett
$ Champ
E Day
E Streelman
E Cink
E Clark
40 Fowler
16 Glover
202) EZAZ 1086 52 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
6 Harmon
$ Bradley
$ Hoge
E McNealy
E Montgomery
30 Hadwin
$ Spaun
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Simpson
$ Merritt
$ Svensson
$ Todd
16 Glover
$ Griffin
$ NeSmith
$ Smalley
203) Myputterstillworks 1085 36 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Hatton
E Horschel
E Connors
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Kim
$ Riley
E English
30 Hadwin
E Kuchar
E Munoz
6 Noren
E Day
$ Kizzire
E Woodland
E Cink
$ Griffin
$ Ryder
E Vegas
204) Old Don Morris 1082 46 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
$ Champ
$ Kizzire
E Woodland
$ van Rooyen
$ Ryder
40 Fowler
$ NeSmith
205) Grumpy @ the Palms 1079 36 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Hatton
E Young
E Connors
E Power
E Kisner
E Theegala
E Kitayama
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
E Herbert
$ Svensson
$ Dahman
$ Mullinax
$ NeSmith
$ Smalley
206) ATX 1078 46 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
E Young
E Connors
E Wise
$ Straka
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Herbert
$ Svensson
Q Thompson
40 Fowler
$ Mullinax
E Putnam
$ Smalley
207) Biffer 1075 70 $ Thomas
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Henley
E Power
$ Straka
E Theegala
E Kim
E McNealy
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
$ Willett
E Day
$ Palmer
E Streelman
40 Fowler
E Putnam
$ Ryder
$ van Rooyen
208) Just Jack 1068 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
6 Harmon
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
$ Willett
E Day
Q Thompson
$ Todd
40 Fowler
$ Frittelli
E Putnam
$ Ryder
209) jdshermna 1067 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
$ Matsuyama
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
$ Davis
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E Mitchell
E Rose
$ List
6 Noren
E Simpson
$ Palmer
E Streelman
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Griffin
$ Pan
210) JSK 1064 70 E Scheffler
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Power
$ Hoge
E Theegala
E McNealy
E Montgomery
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ Kirk
$ List
E Day
$ Svensson
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
211) kkammerer 1063 40 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Hughes
E Kim
E English
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
E MacIntyre
$ Willett
$ Champ
E Day
E Woodland
40 Fowler
$ Frittelli
$ Griffin
$ NeSmith
212) RatPack 78 1058 52 $ Thomas
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Spieth
$ Homa
E Young
E Berger
E Connors
$ Hoge
E Theegala
E McNealy
E Poston
E Mitchell
E Rose
E MacIntyre
6 Noren
$ Willett
E Day
E McCarthy
$ Todd
$ Frittelli
16 Glover
$ Hardy
E Putnam
213) Painter jim 1050 60 E Scheffler
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Horschel
E Connors
E Lowry
E Kisner
E Theegala
E Montgomery
E Poston
30 Hadwin
E Rose
$ Kirk
$ List
E Simpson
E Streelman
$ Todd
E Woodland
E Clark
$ Dahman
$ Ghim
$ Griffin
214) Bowz 1045 70 $ Thomas
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Young
E Lowry
E Power
$ Bradley
$ Hoge
E Kim
$ Riley
E English
E Mitchell
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ Ryder
$ Smalley
215) Bonzoman 1044 70 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Wise
$ Bradley
$ Hoge
E Fox
E Kim
$ Pendrith
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
E Day
E McCarthy
$ Palmer
40 Fowler
$ Hardy
$ Mullinax
E Vegas
216) MIKEMCN 1043 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
$ Pendrith
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Molinari
$ Svensson
Q Thompson
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
$ Smalley
217) Chi Chi Rodriguez 1039 122 $ Thomas
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Matsuyama
E Spieth
$ Homa
E Horschel
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Mitchell
E Kuchar
6 Noren
E Simpson
E Day
E McCarthy
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
16 Glover
E Vegas
218) Wonderland40 1034 46 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Lowry
$ Bradley
$ Hoge
E Hughes
E Montgomery
E Rose
$ Spaun
$ Kirk
E Kuchar
$ Willett
E Day
$ Svensson
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
219) LETS PLAY 36 1033 40 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Kim
E Fleetwood
E Wise
$ Bradley
E Theegala
E Hughes
E Montgomery
E Mitchell
Q Stallings
E Molinari
E Pieters
E Simpson
E Day
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
$ Frittelli
$ Ghim
E Putnam
219) Nathan’s Team of Good Golfers 1033 70 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Fleetwood
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
$ Willett
E Day
$ Svensson
Q Thompson
$ Dahman
40 Fowler
$ Smalley
$ van Rooyen
221) Flower Power 1031 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Lowry
E Power
E Lee
E Theegala
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
$ Willett
E Day
$ Svensson
E Woodland
E Clark
40 Fowler
$ van Rooyen
E Vegas
222) Matt N 1027 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Fox
E McNealy
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
$ List
6 Noren
E Day
$ Kizzire
E McCarthy
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
$ Ryder
223) Bill's Son Chris 1026 36 E McIlroy
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Kim
6 Harmon
E Wise
$ Hoge
E Theegala
E Montgomery
$ Riley
E Mitchell
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E Munoz
E McCarthy
$ Merritt
$ Todd
$ Mullinax
$ NeSmith
E Putnam
$ Smalley
223) Lost in the Fog 1026 40 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Wise
E Lee
E Theegala
E Kim
E Poston
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Simpson
$ Champ
E Day
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Frittelli
$ Griffin
225) Red Rocker 1024 58 $ Thomas
E Fitzpatrick
30 Morikawa
E Hovland
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
6 Harmon
$ Davis
E Kisner
E Hughes
E Montgomery
E Rose
Q Stallings
$ List
6 Noren
$ Willett
$ Kizzire
E Streelman
$ Todd
16 Glover
$ NeSmith
E Putnam
E Vegas
226) MolsonGolden 1020 100 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Montgomery
$ Riley
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
E MacIntyre
E Simpson
E Day
E McCarthy
$ Todd
40 Fowler
$ Hardy
$ Mullinax
$ Ryder
227) Cheeks44 1016 52 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Horschel
E Connors
6 Harmon
$ Bradley
$ Davis
E Kim
$ Riley
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
6 Noren
E Pieters
E Day
$ Palmer
Q Thompson
40 Fowler
$ Frittelli
$ Hardy
E Vegas
228) J. W. Hammersmith 1009 70 E McIlroy
E Cantlay
30 Morikawa
$ Matsuyama
E Zalatoris
E Horschel
E Young
E Lowry
E Wise
$ Bradley
$ Straka
E Fox
E Hughes
E Mitchell
$ Spaun
$ Kirk
E MacIntyre
E Pieters
E Day
$ Merritt
Q Thompson
40 Fowler
$ NeSmith
$ Pan
$ van Rooyen
229) BellPepper 1005 70 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Connors
E Lee
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Grillo
$ Spaun
$ Bezuidenhout
E Kuchar
$ List
$ Champ
E Day
$ Kizzire
40 Fowler
$ NeSmith
$ Pan
E Vegas
230) Gimmick 999 42 E McIlroy
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
6 Harmon
E Power
E Lee
E Theegala
E McNealy
E Montgomery
E Mitchell
$ Spaun
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
E McCarthy
Q Thompson
$ Hardy
$ NeSmith
E Putnam
$ Smalley
231) Jimmy Gal 997 70 E Scheffler
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E McNealy
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Kuchar
E MacIntyre
E Day
E Herbert
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
232) dan_timberline2 990 60 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Connors
E Power
$ Hoge
$ Straka
E Poston
$ Riley
30 Hadwin
$ Spaun
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Munoz
$ Champ
E Herbert
$ Palmer
E Clark
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ryder
232) HuntManGolf 990 0 E Rahm
E Cantlay
E Fitzpatrick
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Connors
$ Davis
E Theegala
E Hughes
$ Riley
E Mitchell
E Rose
$ Bezuidenhout
$ Kirk
E MacIntyre
$ Champ
E McCarthy
$ Palmer
E Clark
$ Dahman
$ Frittelli
$ NeSmith
234) jmac 984 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
$ Bradley
$ Hoge
E Kitayama
E Montgomery
E Mitchell
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
6 Noren
$ Willett
E Day
$ Svensson
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
$ Griffin
$ Pan
234) Wiley 984 70 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
E Horschel
E Fleetwood
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Montgomery
E Poston
E English
Q Stallings
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
$ Merritt
$ Palmer
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ Frittelli
E Vegas
236) Mrs biff 982 66 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Lowry
E Kisner
E Theegala
E Hughes
E McNealy
30 Hadwin
E Rose
E Kuchar
6 Noren
$ Willett
E Day
$ Kizzire
$ Palmer
E Clark
E Putnam
$ Ryder
$ van Rooyen
237) Tony Borsotti 974 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Connors
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E McNealy
E Mitchell
E Rose
E Kuchar
$ List
6 Noren
E Day
E McCarthy
$ Palmer
$ Dahman
40 Fowler
$ Mullinax
$ NeSmith
238) Sparty Golfs 971 40 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Connors
E Power
E Lee
E Theegala
E Kim
$ Riley
E Mitchell
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
$ Kirk
$ List
$ Champ
E Day
E Woodland
40 Fowler
$ NeSmith
E Putnam
$ Smalley
239) Carlborsotti29 969 86 $ Thomas
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Matsuyama
E Spieth
$ Homa
E Young
E Henley
E Lowry
$ Hoge
E Kisner
$ Riley
E Kim
E Rose
$ Spaun
E Pieters
E Simpson
$ Willett
E Day
$ Palmer
E Woodland
40 Fowler
16 Glover
$ Ryder
$ van Rooyen
240) Tenpins 965 36 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
E Burns
$ Homa
E Fleetwood
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kitayama
E McNealy
E Mitchell
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Herbert
E McCarthy
E Woodland
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ryder
$ Smalley
241) Put Me Down For A Par 963 46 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Fox
E Kim
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
6 Noren
E Pieters
E Day
E Herbert
$ Svensson
$ Dahman
40 Fowler
$ Mullinax
$ NeSmith
241) zubalas 963 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Fleetwood
E Wise
$ Hoge
E Lee
E Montgomery
E Poston
$ Pendrith
$ Spaun
$ Bezuidenhout
E Kuchar
6 Noren
E Day
E Herbert
Q Thompson
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
E Vegas
243) JKGK23 962 76 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Connors
$ Hoge
E Theegala
E McNealy
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
6 Noren
E Day
E McCarthy
$ Palmer
40 Fowler
$ Mullinax
E Putnam
$ van Rooyen
244) bowtie 957 106 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
$ Matsuyama
$ Kim
E Young
6 Harmon
E Lowry
E Lee
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
$ Spaun
E Kuchar
E Molinari
E Munoz
$ Champ
$ Palmer
E Woodland
E Cink
40 Fowler
$ Hardy
$ Ryder
245) Gmbrown716 956 76 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Lowry
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Montgomery
E English
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
E Day
$ Svensson
E Woodland
40 Fowler
$ Ryder
$ Smalley
E Vegas
246) Dr. Black 952 106 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Young
E Connors
E Henley
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E McNealy
30 Hadwin
E Mitchell
$ Bezuidenhout
$ Kirk
6 Noren
$ Champ
$ Palmer
E Streelman
$ Dahman
40 Fowler
$ Griffin
$ Ryder
247) Hankmac88 948 36 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
6 Harmon
E Power
$ Hoge
E Theegala
E Kitayama
E McNealy
E English
E Rose
$ Bezuidenhout
E Pieters
$ Willett
E Day
$ Svensson
E Woodland
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ryder
$ van Rooyen
248) You'll Get Nothing and Like It 939 76 E Rahm
E Cantlay
30 Morikawa
$ Im
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Connors
E Power
$ Straka
E Theegala
E Montgomery
$ Riley
E Mitchell
$ Pendrith
$ Bezuidenhout
$ List
6 Noren
$ Champ
E McCarthy
Q Thompson
40 Fowler
$ Hardy
E Putnam
$ Smalley
249) Fell Off The Ballwasher 923 70 E Rahm
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Homa
E Young
E Berger
E Connors
E Lee
E Theegala
E Hughes
E Poston
30 Hadwin
E Rose
$ Bezuidenhout
E Kuchar
E Munoz
$ Kizzire
$ Todd
E Woodland
40 Fowler
$ Pan
$ van Rooyen
E Vegas
250) wallbanger 876 76 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Berger
E Lowry
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Kitayama
E Rose
Q Stallings
$ Bezuidenhout
6 Noren
E Pieters
$ Champ
$ Kizzire
$ Todd
$ Dahman
40 Fowler
E Putnam
E Vegas
251) ****BOGIES TO BIRDIES**** 868 0 $ Thomas
E Cantlay
E Schauffle
$ Finau
E Zalatoris
$ Kim
E Young
E Berger
E Henley
E Lee
$ Straka
E Kitayama
E Poston
E Mitchell
$ Pendrith
$ Kirk
E Pieters
E Simpson
$ Palmer
E Streelman
$ Todd
$ Dahman
$ Frittelli
$ Ghim
$ Ryder
252) Sparky 867 70 $ Thomas
E Cantlay
30 Morikawa
E Spieth
E Zalatoris
E Burns
$ Homa
E Lowry
E Power
$ Bradley
E Theegala
E Kim
E Poston
E Mitchell
E Rose
$ Kirk
E Kuchar
E Simpson
E Day
$ Merritt
E Woodland
$ Dahman
40 Fowler
$ Ryder
$ van Rooyen
253) Mbrophy 852 76 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Finau
$ Im
$ Homa
E Young
E Berger
E Connors
$ Hoge
E Theegala
E Kim
E Montgomery
30 Hadwin
E Mitchell
E Pieters
E Simpson
$ Willett
$ Champ
$ Svensson
E Woodland
$ Dahman
$ Frittelli
16 Glover
$ van Rooyen
253) Trishladish 852 100 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Finau
E Zalatoris
E Hatton
E Young
E Lowry
E Power
E Kisner
E Theegala
E Kim
$ Riley
E English
30 Hadwin
$ Bezuidenhout
E Molinari
$ Willett
$ Kizzire
E Streelman
$ Todd
40 Fowler
$ Griffin
$ Pan
E Vegas
255) suncitygolfer 842 60 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Im
$ Matsuyama
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Connors
E Kisner
E Theegala
E Kim
E Kitayama
30 Hadwin
E Mitchell
E Kuchar
E Molinari
E Simpson
$ Champ
$ Kizzire
$ Merritt
$ Dahman
$ Ghim
$ Mullinax
$ Pan
256) ****Dell Griffith**** 832 36 E Rahm
30 Morikawa
E Schauffle
$ Finau
E Spieth
$ Homa
E Young
E Power
E Wise
E Scott
E Theegala
E Hughes
E Kim
E Mitchell
Q Stallings
$ Bezuidenhout
6 Noren
E Simpson
$ Kizzire
Q Thompson
$ Todd
$ NeSmith
$ Pan
$ Ryder
$ van Rooyen
257) Tralee In 2023 737 106 E Rahm
E Fitzpatrick
30 Morikawa
$ Matsuyama
E Zalatoris
$ Homa
$ Kim
E Berger
E Lowry
$ Hoge
E Theegala
E McNealy
E Montgomery
30 Hadwin
E Rose
E MacIntyre
6 Noren
E Simpson
$ Merritt
E Streelman
Q Thompson
$ Dahman
40 Fowler
$ Hardy
E Putnam
$ = Made Cut - Not in top 10
Q = Did not make the cut
E = Did not enter
WD = Withdrew
tbd = n/a
6/29/23
Ben Hogan Finish PTS
McIlroy, Rory E 0
Rahm, Jon E 0
Scheffler, Scottie E 0
Thomas, Justin $ 0
Jack Nicklaus Finish PTS
Cantlay, Patrick E 0
Fitzpatrick, Matthew E 0
Morikawa, Collin 2nd 30
Schauffle, Xander E 0
Gary Player Finish PTS
Finau, Tony $ 0
Hovland, Viktor E 0
Im, Sungjae $ 0
Matsuyama, Hideki $ 0
Spieth, Jordan E 0
Zalatoris, Will E 0
Tom Watson Finish PTS
Berger, Daniel E 0
Connors, Corey E 0
Fleetwood, Tommy E 0
Harmon, Brian 9th 6
Henley, Russell E 0
Lowry, Shane E 0
Power, Seamus E 0
Wise, Aaron E 0
Arnold Palmer Finish PTS
Bradley, Keegan $ 0
Davis, Cam $ 0
Hoge, Thomas $ 0
Kisner, Kevin E 0
Lee, K H E 0
Scott, Adam E 0
Straka, Sepp $ 0
Theegala, Sahith E 0
Bernhard Langer Finish PTS
Fox, Ryan E 0
Hughes, MacKenzie E 0
Kim, Si Woo E 0
Kitayama, Kurt E 0
McNealy, Maverick E 0
Montgomery, Taylor E 0
Poston, J. T. E 0
Riley, Davis $ 0
Byron Nelson Finish PTS
English, Harris E 0
Grillo, Emilliano E 0
Hadwin, Adam 2nd 30
Mitchell, Keith E 0
Pendrith, Taylor $ 0
Rose, Justin E 0
Spaun, J.J. $ 0
Stallings, Scott Q 0
Johnny Miller Finish PTS
Bezuidenhout, Christaan $ 0
Kirk, Chris $ 0
Kuchar, Matt E 0
List, Luke $ 0
MacIntyre, Robert E 0
Molinari, Francesco E 0
Munoz, Sebastian E 0
Noren, Alex 9th 6
Pieters, Thomas E 0
Simpson, Webb E 0
Willett, Danny $ 0
Lee Trevino Finish PTS
Champ, Cameron $ 0
Day, Jason E 0
Herbert, Lucas E 0
Kizzire, Patton $ 0
McCarthy, Denny E 0
Merritt, Troy $ 0
Palmer, Ryan $ 0
Streelman, Kevin E 0
Svensson, Adam $ 0
Thompson, Davis Q 0
Todd, Brendon $ 0
Woodland, Gary E 0
Payne Stewart Finish PTS
Cink, Stewart E 0
Clark, Wyndham E 0
Dahman, Joel $ 0
Fowler, Rickie 1st 40
Frittelli, Dylan $ 0
Ghim, Doug $ 0
Glover, Lucas 4th 16
Griffin, Lanto $ 0
Hardy, Nick $ 0
Mullinax, Trey $ 0
NeSmith, Matthew $ 0
Pan, C T $ 0
Putnam, Andrew E 0
Ryder, Sam $ 0
Smalley, Alex $ 0
van Rooyen, Eric $ 0
Vegas, Jhonattan E 0
Seve Ballesteros Finish PTS
Burns, Sam E 0
Hatton, Tyrell E 0
Homa, Max $ 0
Horschel, Billy E 0
Kim, Tom $ 0
Young, Cameron E 0

<< PREV Tournament   ·   NEXT Tournament >>

6/29/23 Tournament Results:
Rocket Mortgage Classic

2X Points

View tournament results

Click here to sort by This Weeks Scores
(click a player handle to view this weeks golfer points)

Handle YTD WK
1) BobSki 1864 62
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Im

E
Spieth

E
Fleetwood

6
Harmon

$
Bradley

E
Kisner

E
Kim

E
Poston

E
English

E
Rose

E
Hatton

$
Kim

E
Kuchar

E
Simpson

$
Willett

E
Day

E
Herbert

E
Woodland

E
Clark

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

2) Grandpa Thom 1818 106
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Spieth

6
Harmon

E
Lowry

$
Bradley

E
Kisner

E
Kim

E
Kitayama

E
English

30
Hadwin

E
Hatton

$
Homa

E
Kuchar

E
Munoz

$
Willett

$
Champ

E
Day

$
Todd

E
Clark

40
Fowler

$
Frittelli

$
Ryder

3) Moron 1764 86
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Spieth

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Bradley

$
Hoge

E
Hughes

E
Kim

30
Hadwin

E
Rose

E
Hatton

$
Homa

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

E
Molinari

E
Day

E
Herbert

E
Streelman

E
Cink

40
Fowler

16
Glover

E
Vegas

3) Myboyblue 1764 100
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

E
Hovland

E
Spieth

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Bradley

$
Hoge

E
Kitayama

E
Poston

30
Hadwin

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Molinari

E
Simpson

$
Champ

E
Day

E
Woodland

E
Clark

40
Fowler

$
Ghim

$
Ryder

5) CDILLEY 1740 52
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

6
Harmon

$
Davis

E
Lee

E
Kim

E
Kitayama

E
Rose

$
Spaun

E
Hatton

$
Homa

E
Molinari

E
Simpson

$
Willett

E
Day

E
Herbert

$
Svensson

$
Frittelli

16
Glover

$
Hardy

$
Pan

6) Namtrah 1654 86
E
McIlroy

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Finau

E
Hovland

E
Berger

E
Fleetwood

$
Bradley

E
Kisner

E
Kim

E
Montgomery

E
English

E
Rose

$
Homa

E
Young

E
Kuchar

E
Pieters

$
Willett

$
Champ

E
Day

E
Streelman

E
Clark

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

7) DonnieWheels 1619 52
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

6
Harmon

E
Kisner

E
Theegala

E
Fox

E
Kim

E
Mitchell

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

6
Noren

E
Pieters

$
Svensson

Q
Thompson

$
Todd

E
Clark

40
Fowler

$
NeSmith

$
van Rooyen

8) Nepsuh1 1618 70
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Im

E
Spieth

E
Fleetwood

E
Power

$
Bradley

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

30
Hadwin

E
Mitchell

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Kuchar

E
Pieters

E
Day

E
McCarthy

$
Svensson

E
Clark

40
Fowler

E
Putnam

$
Smalley

9) johnwitt 1613 70
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Connors

E
Power

E
Scott

$
Straka

E
McNealy

E
Montgomery

E
English

30
Hadwin

$
Homa

$
Kim

$
Bezuidenhout

$
Kirk

$
List

E
Day

$
Palmer

$
Todd

E
Clark

40
Fowler

$
Frittelli

$
Pan

10) Jack Lord 1612 86
E
McIlroy

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Spieth

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Bradley

E
Lee

E
Kim

E
Kitayama

E
Mitchell

E
Rose

$
Homa

E
Young

$
Kirk

E
Pieters

$
Willett

E
Day

$
Palmer

E
Streelman

E
Cink

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

11) gsotiros 1606 92
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Im

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Henley

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

E
English

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Bezuidenhout

$
Kirk

$
List

E
Day

E
McCarthy

$
Todd

40
Fowler

16
Glover

E
Putnam

$
Smalley

12) Tommyt 18 1593 46
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

$
Im

E
Fleetwood

6
Harmon

$
Hoge

E
Kisner

E
Hughes

E
Montgomery

E
Mitchell

E
Rose

$
Homa

E
Horschel

E
Kuchar

E
MacIntyre

E
Simpson

E
Day

E
McCarthy

E
Woodland

E
Cink

40
Fowler

$
Ghim

$
Hardy

13) Dr Dan 07 1592 62
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Berger

6
Harmon

$
Bradley

E
Theegala

E
Hughes

E
Kim

E
Mitchell

E
Rose

$
Homa

E
Young

$
Kirk

E
Kuchar

E
Simpson

E
Day

$
Palmer

E
Woodland

$
Dahman

40
Fowler

16
Glover

$
Ryder

14) Hose115 1570 46
E
Rahm

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Bradley

$
Hoge

E
Fox

E
Kim

E
Mitchell

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

6
Noren

E
Pieters

E
Day

E
Herbert

E
McCarthy

E
Clark

40
Fowler

$
Pan

E
Putnam

15) Bulldogs 1569 62
E
Rahm

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

E
Hovland

6
Harmon

E
Henley

$
Bradley

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

E
Mitchell

E
Rose

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

E
Kuchar

$
Willett

E
Day

$
Palmer

$
Todd

$
Dahman

40
Fowler

16
Glover

E
Vegas

15) NPA 1569 56
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

$
Matsuyama

E
Berger

E
Fleetwood

$
Davis

$
Hoge

E
Kim

E
Poston

E
English

E
Mitchell

E
Burns

E
Horschel

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

E
Molinari

$
Champ

$
Palmer

E
Woodland

40
Fowler

16
Glover

$
Pan

E
Vegas

17) RAZOR1 1566 92
E
Rahm

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Straka

E
Theegala

E
Kim

E
Kitayama

E
Mitchell

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

6
Noren

E
Simpson

E
Day

E
Streelman

E
Woodland

$
Dahman

40
Fowler

16
Glover

$
Pan

18) jcFedEx 1565 82
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

6
Harmon

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

E
Grillo

E
Mitchell

E
Hatton

$
Homa

E
Kuchar

6
Noren

$
Willett

$
Champ

E
Day

$
Merritt

$
Dahman

40
Fowler

$
Frittelli

$
Hardy

19) War Admiral 1556 52
E
Rahm

E
Cantlay

E
Fitzpatrick

E
Hovland

E
Spieth

6
Harmon

E
Lowry

$
Bradley

$
Hoge

E
Kim

E
Kitayama

E
English

E
Rose

E
Burns

$
Kim

$
Bezuidenhout

$
Kirk

6
Noren

$
Champ

E
Day

$
Todd

40
Fowler

$
Ghim

E
Putnam

E
Vegas

20) Beers and Beaches 1540 92
E
McIlroy

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Spieth

E
Berger

6
Harmon

E
Kisner

E
Scott

E
Kim

E
Poston

E
Mitchell

E
Rose

$
Homa

E
Young

E
Molinari

E
Munoz

E
Simpson

E
Day

E
Streelman

E
Woodland

40
Fowler

16
Glover

$
NeSmith

$
Ryder

21) TopDog 1523 82
E
Rahm

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Lowry

$
Bradley

$
Straka

E
Fox

E
Poston

30
Hadwin

E
Mitchell

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

E
Kuchar

6
Noren

E
Herbert

E
McCarthy

$
Svensson

E
Clark

$
Dahman

40
Fowler

E
Putnam

22) Team Coogan 1513 82
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Fitzpatrick

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

6
Harmon

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

30
Hadwin

$
Spaun

$
Homa

E
Young

6
Noren

E
Pieters

E
Simpson

E
Herbert

$
Svensson

$
Todd

$
Dahman

40
Fowler

E
Putnam

$
Smalley

23) Nalu 1508 86
E
McIlroy

E
Cantlay

30
Morikawa

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Berger

E
Connors

$
Straka

E
Theegala

E
Kim

E
McNealy

E
Grillo

$
Pendrith

$
Homa

E
Horschel

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

E
Simpson

$
Champ

E
Day

$
Todd

40
Fowler

$
Frittelli

16
Glover

$
Pan

24) Hawkeye 1507 86
E
Rahm

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Im

$
Matsuyama

E
Fleetwood

E
Wise

$
Davis

$
Straka

E
McNealy

E
Poston

E
English

E
Rose

E
Burns

$
Homa

E
MacIntyre

E
Molinari

$
Willett

E
Day

Q
Thompson

E
Woodland

E
Clark

40
Fowler

16
Glover

$
Ryder

24) nickmac2 1507 100
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Power

$
Bradley

E
Scott

E
Hughes

E
McNealy

30
Hadwin

E
Rose

E
Horschel

E
Young

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

E
Simpson

E
Day

E
Herbert

$
Svensson

E
Clark

40
Fowler

E
Putnam

$
Ryder

26) Choland 1495 116
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Im

E
Spieth

E
Berger

E
Henley

$
Bradley

E
Theegala

E
Kim

E
Kitayama

30
Hadwin

E
Rose

$
Homa

$
Kim

$
Bezuidenhout

$
Kirk

E
Simpson

$
Champ

E
Day

E
Streelman

E
Cink

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

26) Havaich 1495 70
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Fitzpatrick

E
Hovland

$
Im

E
Henley

E
Wise

$
Bradley

E
Theegala

E
Kitayama

E
McNealy

30
Hadwin

$
Spaun

$
Homa

$
Kim

$
Bezuidenhout

$
Kirk

E
MacIntyre

E
Day

E
McCarthy

E
Woodland

40
Fowler

$
NeSmith

E
Putnam

$
Ryder

28) GFY Rob 1489 56
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

E
Spieth

E
Connors

E
Power

E
Scott

E
Theegala

E
Fox

E
Hughes

$
Pendrith

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

$
List

E
MacIntyre

E
Day

$
Palmer

E
Woodland

E
Cink

E
Clark

40
Fowler

16
Glover

29) gleasdon 1484 112
E
McIlroy

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Power

E
Lee

E
Theegala

E
Kitayama

E
Poston

30
Hadwin

E
Mitchell

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Munoz

6
Noren

E
Day

E
McCarthy

$
Todd

$
Dahman

40
Fowler

$
NeSmith

E
Putnam

29) grandkids 1484 62
$
Thomas

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

E
Hovland

E
Fleetwood

6
Harmon

$
Bradley

E
Kisner

E
Montgomery

E
Poston

E
Grillo

E
Mitchell

E
Burns

$
Homa

E
Kuchar

E
Molinari

$
Willett

E
Day

E
Streelman

$
Todd

E
Cink

40
Fowler

16
Glover

$
Ryder

31) Madman golf 1483 70
E
McIlroy

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Finau

E
Hovland

E
Berger

E
Henley

$
Davis

$
Hoge

E
Kim

$
Riley

E
Grillo

E
Rose

$
Homa

E
Horschel

$
Kirk

E
Kuchar

E
Molinari

E
Day

$
Kizzire

E
McCarthy

E
Cink

40
Fowler

E
Putnam

E
Vegas

32) Mike and Sil 1479 46
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

$
Im

E
Connors

E
Fleetwood

$
Davis

E
Theegala

E
Kim

$
Riley

E
Mitchell

$
Pendrith

$
Homa

E
Young

$
Kirk

6
Noren

E
Simpson

E
Day

E
McCarthy

E
Woodland

E
Clark

$
Dahman

40
Fowler

$
NeSmith

33) PUMA 1478 92
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Im

E
Zalatoris

E
Berger

E
Fleetwood

$
Hoge

E
Scott

E
Kim

E
Kitayama

E
Grillo

E
Rose

E
Burns

$
Homa

E
Kuchar

6
Noren

E
Simpson

E
Day

E
Streelman

E
Woodland

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

E
Vegas

34) 3PUTTBOGEY 1475 36
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

E
Hovland

E
Spieth

6
Harmon

E
Power

$
Bradley

$
Straka

E
Kim

E
McNealy

E
Mitchell

$
Spaun

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Kuchar

E
Munoz

E
McCarthy

$
Palmer

E
Streelman

$
Dahman

$
Frittelli

$
Ghim

E
Putnam

35) Pinecrest Players 1472 112
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Finau

E
Spieth

6
Harmon

E
Power

$
Bradley

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

30
Hadwin

E
Rose

$
Homa

E
Young

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

6
Noren

E
Day

E
McCarthy

E
Woodland

E
Clark

$
Dahman

40
Fowler

E
Vegas

36) Barbo 1468 46
E
McIlroy

E
Fitzpatrick

E
Schauffle

$
Finau

E
Hovland

E
Berger

E
Fleetwood

E
Lee

E
Theegala

E
Kim

E
Kitayama

E
Mitchell

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
List

6
Noren

E
Simpson

E
Day

$
Merritt

$
Todd

$
Dahman

40
Fowler

$
Frittelli

$
Mullinax

37) 2-STROKE PENALTY 1463 46
E
Scheffler

E
Fitzpatrick

E
Schauffle

$
Finau

$
Im

E
Fleetwood

E
Power

$
Davis

$
Hoge

E
Kim

E
McNealy

30
Hadwin

E
Rose

$
Kim

E
Young

$
List

E
MacIntyre

E
Pieters

E
Day

$
Merritt

$
Todd

16
Glover

$
Hardy

$
Pan

E
Putnam

38) Gino 7 1450 86
E
Scheffler

E
Fitzpatrick

30
Morikawa

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Wise

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

E
Mitchell

$
Pendrith

$
Homa

E
Young

$
Kirk

E
MacIntyre

E
Simpson

E
Day

E
Streelman

E
Woodland

$
Dahman

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

39) THEOL 1448 6
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Lowry

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
Kitayama

E
Rose

Q
Stallings

E
Burns

$
Homa

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

$
Willett

E
McCarthy

E
Streelman

E
Woodland

$
Dahman

$
NeSmith

$
Pan

$
Smalley

40) Bartco 1444 40
E
Scheffler

E
Fitzpatrick

E
Schauffle

$
Finau

E
Spieth

E
Berger

E
Henley

$
Bradley

E
Scott

E
Kim

E
Montgomery

E
English

E
Rose

E
Hatton

$
Kim

$
Bezuidenhout

E
Molinari

E
Simpson

$
Champ

$
Kizzire

$
Todd

E
Clark

40
Fowler

$
Frittelli

$
Hardy

41) Coleball 1442 100
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Matsuyama

E
Spieth

E
Berger

E
Fleetwood

$
Davis

E
Scott

E
Kim

E
Poston

30
Hadwin

E
Rose

$
Homa

E
Young

E
Kuchar

$
List

E
Molinari

E
Day

E
McCarthy

$
Todd

E
Cink

40
Fowler

$
Frittelli

$
Hardy

42) Caledonia Dreamin 1441 106
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Finau

E
Spieth

6
Harmon

E
Power

$
Bradley

$
Hoge

E
Kim

E
Kitayama

30
Hadwin

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Pieters

$
Willett

E
Day

E
Herbert

Q
Thompson

$
Dahman

40
Fowler

E
Putnam

$
Smalley

43) RRTR 1440 76
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Im

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Power

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

E
English

E
Rose

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

$
List

$
Willett

E
Day

$
Svensson

$
Todd

E
Clark

40
Fowler

E
Putnam

$
Ryder

44) Never Convicted 1437 46
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Spieth

E
Zalatoris

E
Lowry

E
Power

$
Bradley

$
Straka

E
Kim

E
Poston

E
Mitchell

E
Rose

E
Burns

$
Homa

E
Munoz

6
Noren

E
Pieters

E
McCarthy

$
Svensson

Q
Thompson

E
Clark

40
Fowler

$
NeSmith

E
Putnam

45) Billy Earp 1434 98
E
Rahm

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

E
Hovland

6
Harmon

E
Power

$
Bradley

E
Theegala

E
Hughes

E
Kim

30
Hadwin

E
Rose

E
Burns

$
Homa

E
Molinari

6
Noren

E
Simpson

$
Champ

$
Palmer

E
Streelman

40
Fowler

16
Glover

$
Griffin

$
Pan

46) Birdie Boy 1429 76
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Spieth

E
Zalatoris

E
Connors

6
Harmon

$
Bradley

$
Hoge

E
McNealy

$
Riley

30
Hadwin

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Bezuidenhout

E
Munoz

$
Willett

$
Champ

$
Kizzire

$
Todd

E
Clark

40
Fowler

$
Ryder

$
Smalley

46) Johnny O 1429 36
E
McIlroy

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Finau

E
Hovland

6
Harmon

E
Power

$
Bradley

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

E
English

E
Mitchell

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

E
Kuchar

$
List

E
Day

E
McCarthy

$
Svensson

$
Dahman

$
Pan

E
Putnam

E
Vegas

48) The Lot 1422 106
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Finau

E
Spieth

E
Connors

E
Fleetwood

$
Hoge

$
Straka

E
Fox

E
Kim

30
Hadwin

Q
Stallings

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Kuchar

6
Noren

E
Day

E
Herbert

E
Woodland

$
Dahman

40
Fowler

E
Putnam

$
Ryder

49) Seamus Oshea 1417 46
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Im

$
Matsuyama

E
Berger

E
Fleetwood

$
Bradley

E
Scott

E
Kim

E
Kitayama

E
Grillo

Q
Stallings

E
Burns

$
Kim

E
MacIntyre

6
Noren

E
Simpson

E
Day

$
Kizzire

$
Todd

E
Cink

40
Fowler

$
Frittelli

E
Vegas

50) Ryan Pohle 2 1414 42
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

E
Zalatoris

E
Connors

6
Harmon

$
Bradley

E
Theegala

E
Kim

E
Montgomery

30
Hadwin

E
Rose

E
Hatton

$
Homa

$
Kirk

$
List

6
Noren

E
Day

E
Herbert

$
Todd

E
Clark

$
Dahman

E
Putnam

$
Ryder

51) Skull & Crossbones 1413 128
$
Thomas

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

$
Matsuyama

6
Harmon

E
Lowry

$
Bradley

$
Davis

E
Hughes

E
Poston

E
Grillo

30
Hadwin

$
Homa

E
Young

6
Noren

E
Simpson

$
Willett

$
Champ

E
Day

E
Streelman

40
Fowler

16
Glover

$
Pan

$
van Rooyen

52) FAT BASTARD 1406 76
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Hoge

E
Scott

E
Montgomery

E
Poston

30
Hadwin

E
Rose

$
Homa

E
Horschel

E
Kuchar

6
Noren

E
Pieters

E
Day

$
Palmer

E
Woodland

E
Cink

40
Fowler

$
Frittelli

$
NeSmith

53) HA! 1403 70
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

$
Matsuyama

E
Fleetwood

E
Power

E
Lee

E
Theegala

E
Kim

E
Kitayama

30
Hadwin

E
Rose

E
Burns

$
Homa

$
Bezuidenhout

$
Kirk

E
Kuchar

E
Day

E
Herbert

Q
Thompson

E
Clark

40
Fowler

$
Ryder

E
Vegas

54) Johnny Snags 1400 100
E
McIlroy

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Im

E
Spieth

E
Fleetwood

E
Henley

$
Hoge

E
Kisner

E
Kim

E
McNealy

30
Hadwin

E
Mitchell

E
Burns

$
Homa

$
Kirk

E
Molinari

E
Simpson

E
Day

$
Palmer

$
Todd

40
Fowler

$
Ghim

$
Pan

E
Putnam

54) OPA 1400 70
E
McIlroy

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

$
Im

E
Fleetwood

E
Lowry

$
Hoge

E
Theegala

E
Hughes

E
Kim

30
Hadwin

E
Mitchell

E
Hatton

$
Homa

E
Kuchar

$
List

$
Willett

E
Day

E
Streelman

E
Woodland

E
Clark

40
Fowler

$
Ryder

E
Vegas

56) HAPPY GOLF 1397 70
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Finau

E
Hovland

E
Fleetwood

E
Wise

$
Hoge

E
Scott

E
Fox

E
Kim

E
Rose

Q
Stallings

$
Homa

$
Kim

E
Kuchar

E
Molinari

E
Munoz

E
Day

E
Streelman

Q
Thompson

E
Cink

40
Fowler

$
Hardy

E
Vegas

56) Lineman 1397 106
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Spieth

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Lowry

E
Lee

E
Theegala

E
Kim

E
Kitayama

30
Hadwin

E
Mitchell

$
Homa

$
Kim

E
Kuchar

$
List

6
Noren

$
Champ

E
McCarthy

E
Streelman

E
Clark

40
Fowler

$
Pan

$
Ryder

58) Iron Inn 1386 46
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

$
Im

E
Fleetwood

E
Power

E
Kisner

E
Lee

E
Kim

E
Poston

30
Hadwin

Q
Stallings

E
Burns

E
Horschel

$
Bezuidenhout

E
Kuchar

E
MacIntyre

E
McCarthy

$
Palmer

E
Woodland

E
Clark

$
Dahman

16
Glover

$
van Rooyen

58) PatD 1386 92
E
Scheffler

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Finau

E
Spieth

E
Berger

6
Harmon

$
Bradley

$
Hoge

E
Kim

E
McNealy

E
English

Q
Stallings

E
Burns

E
Young

E
Kuchar

E
Molinari

E
Simpson

E
McCarthy

E
Streelman

E
Woodland

40
Fowler

16
Glover

$
Hardy

$
van Rooyen

60) snotnose 1383 112
E
Scheffler

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Matsuyama

E
Zalatoris

E
Berger

6
Harmon

$
Straka

E
Theegala

E
Kitayama

E
Poston

30
Hadwin

E
Mitchell

$
Homa

$
Kim

$
Bezuidenhout

$
List

6
Noren

$
Kizzire

E
McCarthy

$
Merritt

E
Clark

40
Fowler

$
Mullinax

$
Ryder

61) The Cat 1375 52
E
Rahm

E
Cantlay

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Lowry

$
Bradley

E
Theegala

E
Fox

E
Kim

E
Mitchell

E
Rose

$
Homa

E
Young

$
Kirk

E
Kuchar

6
Noren

E
Day

E
Herbert

E
McCarthy

$
Dahman

40
Fowler

$
Mullinax

E
Putnam

62) Burksball 1374 122
E
Rahm

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Finau

E
Spieth

E
Berger

6
Harmon

$
Davis

E
Theegala

E
Kim

E
Poston

E
English

30
Hadwin

$
Homa

E
Young

$
List

E
Simpson

$
Willett

$
Champ

E
Day

$
Merritt

40
Fowler

16
Glover

$
Smalley

$
van Rooyen

63) Banjo the Dawg 1373 70
E
Scheffler

E
Fitzpatrick

30
Morikawa

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Fleetwood

E
Power

$
Hoge

E
Theegala

E
Kim

E
McNealy

E
English

E
Rose

$
Homa

E
Young

E
Kuchar

$
List

E
Simpson

E
Day

$
Palmer

E
Woodland

$
Dahman

40
Fowler

$
Hardy

$
Ryder

64) UncleMeat 1372 46
E
Scheffler

E
Cantlay

E
Schauffle

$
Finau

$
Matsuyama

E
Berger

6
Harmon

E
Kisner

E
Theegala

E
Montgomery

E
Poston

E
English

E
Grillo

E
Burns

$
Homa

E
MacIntyre

E
Molinari

E
Simpson

$
Champ

E
Streelman

E
Woodland

E
Clark

$
Dahman

40
Fowler

$
Frittelli

64) xxxxxxxxSELLI31xxxxxxxx 1372 76
E
Rahm

30
Morikawa

E
Schauffle

$
Finau

$
Im

E
Fleetwood

E
Power

$
Straka

E
Theegala

E
Kim

E
Poston

E
Mitchell

$
Pendrith

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

E
Kuchar

6
Noren

E
Day

E
McCarthy

$
Svensson

E
Clark

$
Dahman

40
Fowler

$
Mullinax

66) Santo's Squad 1371 106
E
Rahm

E
Cantlay

30
Morikawa

E
Hovland

E
Zalatoris

E
Connors

6
Harmon

$
Hoge

$
Straka

E
Kim

E
Kitayama

30
Hadwin

E
Mitchell

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

$
List

E
Pieters

$
Kizzire

E
McCarthy

E
Woodland

40
Fowler

$
Griffin

$
Mullinax

E
Vegas

67) Bent 2-Iron 1365 76
E
McIlroy

30
Morikawa

E
Schauffle

E
Hovland

E
Zalatoris

6
Harmon

E
Wise

$
Bradley

E
Theegala

E
Poston

$
Riley

E
English

E
Mitchell

$
Kim

E
Young

E
Kuchar

$
List

E
Simpson

E
Day

E
Herbert

$
Palmer

$
Dahman

40
Fowler

$
NeSmith

E
Putnam

68) POCKETACES 1363 116
$
Thomas

E
Cantlay

30
Morikawa

$
Im

E
Spieth

E
Connors

E
Henley

$
Bradley

E
Lee

E
Kim

E
Poston

30
Hadwin

E
Mitchell

$
Homa

$
Kim

$
Kirk

E
Kuchar